animation

Счетоводно отчисляване на продажбата на Дълготрайни материални активи /ДМА /

В предишните видеа от счетоводната консултация съставихме началния баланс на новосъздадено ЕООД, създадохме счетоводни сметкиосчетоводихме краткосрочен заем, закупуване и заприхождаване на дълготраен /дма/ и краткотраен активосчетоводяване на лихви, придобиване на ДМА В тази безплатна видео празентация ще ви научим как да отчислите продажбата на Дълготрайни материални активи /ДМА /.

Казус: Продадено е транспортно средство с цена на придобиване 15 000 лева и начислявана до момента амротизаця 9 000 лева. Продажна цена 8 000 лева.

Какви ще бъдят счетоводните записвания?

1. Начисляване

 • Дебитираме сметка 411 – клиенти.
 • Кредитираме сметка 705 – приходи от продажби на ДМА – в случая 8 000 лева.
 • Кредитираме сметка 453/2 – ДДС върху продажбите – в случая 1 600 лева.

2. Плащане от купувача

 • Дебитираме сметка 503 – разплащателна сметка – в случая 9 600 лева.
 • Кредитираме сметка 411 – клиенти – в случая 9 600 лева.

3. Отписване на продаденото транспортно средство

 • Изписване на начислената до момента амротизация – дебитираме сметка 241 – в случая 9 000 лева.
 • Невъзстановената част от цената на придобиване /балансова стойност/ – дебитираме сметка 705 – в случая 6 000 лева.
 • Кредитираме сметка 206 –  случая 15 000 лева.

4. Счетоводно отчитане на финансови резултати – приключване на сметка 705 със сметка 123.

 • Дебитираме сметка 705 – в случая с 2 000 лева, за да я изравним.
 • Кредитираме сметка 123 – печалби и загуби от текущата година – в случая с 2 000 лева.

 

Гледайте и следващите видеа, за да научите и други важни елементи от счетоводството на новосъздадено предприятие.

Ако това видео ви е било полезно запознайте се с цялостната програма на Частния професионален колеж по икономика и счетоводство – гр. Велико Търново. 

За Автора - Пенко Пенков

No Comments

Leave a Review or Comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>