animation

Договаряне, получаване и осчетоводяване на краткосрочен заем

В предишните видеа от счетоводната консултация съставихме началния баланс на новосъздадено ЕООД и създадохме счетоводни сметки. В днешна безплатан консултация ще ви запознаем с договаряне, получаване и осчетоводяване на краткосрочен заем и погасяване на първата му вноска.

Нека приемем, че в нашето новосъздадено дружество е договорени получен краткосрочен заем от банка в размер на 20 000 лева за срок от 10 месеца.

Каква счетоводна статия ще съставим за получения заем?

  • дебитираме сметка 503  – разплащателна сметка – с 20 000 лева – за да заприходим получения заем
  • кредитираме сметка 101 – краткосрочен заем – с 20 000 лева – за да покажем задължението.

Как се отразява погасяване на вноска

Срока на нашия кредит е 10 месеца и следователна всяка погасителна вноска е в размер на 1/10 от сумата или 2000 лева. При погасяване на вноска ние намаляваме заема като:

  • дебитираме сметка 151 – краткосрочен заем – с 2 000 лева – за да покажем погасяване на заема
  • кредитираме сметка 503  – разплащателна сметка – с 20 000 лева – за да покажем, че сумата в разплащателната сметка намалява.

Естествено към този заем трябва да начислим лихви, но това ще го разгледаме в следваща безплатна презентация.

Гледайте и следващите видеа, за да научите и други важни елементи от счетоводството на новосъздадено предприятие.

Ако това видео ви е било полезно запознайте се с цялостната програма на Частния професионален колеж по икономика и счетоводство – гр. Велико Търново. 

 

За Автора - Пенко Пенков

No Comments

Остави коментар

You must be logged in to post a comment.