animation

Откриване на счетоводни сметки от началния баланс на фирма

В предишното видео от счетоводната консултация съставихме началния баланс на новосъздадено ЕООД. Какво следва след това?

Откриване на счетоводни сметки

Следващата стъпка е да открием счетоводни сметките

  • дебитираме сметка 503 – разплащателна сметка.
  • дебитираме сметка 203 – материално имущество.
  • кредитираме сметка 101 – основен капитал.

За да открием сметките трябва да направим таблица включваща всяка една от сметките и оказваща началното им салдо. В разглеждания случай:

  • дебитираме сметка 503 – разплащателна сметка – 100 лева.
  • дебитираме сметка 203 – материално имущество – 900 лева
  • кредитираме сметка 101 – основен капитал- 1000 лева

Какво ни показва баланса?

Баланса ни показва състоянието на имуществото на фирмата в началото на периода – имуществото с което е регистрирано дружеството.

Всички материални имущества вписани в началния баланс на дружеството трябва да бъдат оценени от лицензиран оценител.

Гледайте и следващите видеа, за да научите и други важни елементи от счетоводството на новосъздадено предприятие.

Ако това видео ви е било полезно запознайте се с цялостната програма на Частния професионален колеж по икономика и счетоводство – гр. Велико Търново. 

 

 

За Автора - Пенко Пенков

No Comments

Остави коментар

You must be logged in to post a comment.