animation

Съставяне на начален счетоводен баланс и стартиране на счетоводството на новосъздадено дружество

В това видео ще разгледаме как се стартира счетоводство на новосъздадено ЕООД с капитал от 1000 лева от които:

  • 100 – парични средсва в разплащателна сметка
  • 900 – материално имущество

Как ще бъдат заприходени?

Откриваме следната счетоводна статия:

  • дебитираме сметка 503 – разплащателна сметка – в случая 100 лева
  • дебитираме сметка 203 – материално имущество – в случая 900 лева
  • кредитираме сметка 101 – основен капитал – в случая 1000 лева

На основата на тази счетоводна статия можем да съставим началния баланс.

Как ще съставим началния баланс?

Създаваме таблица с две основни колони – в ляво са активите, а в дясно пасивите на дружеството.

Активи Пасиви
Основание сума Основание сума
1 Разплащателна сметка 100 лв 1 Основен капитал 1000 лв
2 Материални активи 900 лв
Общо 1000 лв Общо 1000 лв

Това е начина за стартиране на счетоводството на всяко едно дружество. Гледайте и следващите видеа, за да научите и други важни елементи от счетоводството на новосъздадено предприятие.

Ако това видео ви е било полезно запознайте се с цялостната програма на Частния професионален колеж по икономика и счетоводство – гр. Велико Търново. 

 

За Автора - Пенко Пенков

No Comments

Остави коментар

You must be logged in to post a comment.