animation

 

Закупуване и заприхождаване на дълготраен /ДМА/ и краткотраен актив

В предишните видеа от счетоводната консултация съставихме началния баланс на новосъздадено ЕООД, създадохме счетоводни сметки и осчетоводихме краткосрочен заем. В днешното видео ще разгледаме как се закупува и заприхождава дълготраен /дма/ и краткотраен актив.

Нека да разгледаме следния казус:

Закупено е транспортно средство на стойност 15 000 лева и материали за 5 000 лева. Сумата е платена от разплощателната сметка.

Какви счетоводни записвания ще направим

  • Дебитираме сметка 206 – транспортни средстава – в нашия случай 15 000 лева – за да заприходим транспортното средство.
  • Дебитираме сметка 302 – материали – в нашия случай 15 000 лева – за да заприходим закупените материали
  • Кредитираме сметка 503 – разплащателна сметка – 20 000 лева – за да покажем извършеното плащане

Гледайте и следващите видеа, за да научите и други важни елементи от счетоводството на новосъздадено предприятие.

Ако това видео ви е било полезно запознайте се с цялостната програма на Частния професионален колеж по икономика и счетоводство – гр. Велико Търново. 

 

За Автора - Пенко Пенков

No Comments

Leave a Review or Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>