animation

 

Закупуване и заприхождаване на дълготраен /ДМА/ и краткотраен актив

В предишните видеа от счетоводната консултация съставихме началния баланс на новосъздадено ЕООД, създадохме счетоводни сметки и осчетоводихме краткосрочен заем. В днешното видео ще разгледаме как се закупува и заприхождава дълготраен /дма/ и краткотраен актив.

Нека да разгледаме следния казус:

Закупено е транспортно средство на стойност 15 000 лева и материали за 5 000 лева. Сумата е платена от разплощателната сметка.

Какви счетоводни записвания ще направим

  • Дебитираме сметка 206 – транспортни средстава – в нашия случай 15 000 лева – за да заприходим транспортното средство.
  • Дебитираме сметка 302 – материали – в нашия случай 15 000 лева – за да заприходим закупените материали
  • Кредитираме сметка 503 – разплащателна сметка – 20 000 лева – за да покажем извършеното плащане

Гледайте и следващите видеа, за да научите и други важни елементи от счетоводството на новосъздадено предприятие.

Ако това видео ви е било полезно запознайте се с цялостната програма на Частния професионален колеж по икономика и счетоводство – гр. Велико Търново. 

 

За Автора - Пенко Пенков

No Comments

Остави коментар

You must be logged in to post a comment.