logo

Мярка 6  „Развитие на стопанството и стопанската дейност“

Тази възможност от програмата за развитие на селските райони е много интересна за младите производители. По нея ще се предоставя стартова помощ на млади земеделски предприемачи, на възраст между 18 и 40 години;

Каква е целта на финансирането

Предоставяне на стартова помощ на млади земеделски производители, на възраст между 18 и 40 години;

Кой може да кандидатства

Земеделски производители на възраст между 18 и 40 години;

За какви видове разходи може да се кандидатства

 • Закупуване на движими дълготрайни материални активи (машини, съоръжения, оборудване или специализирани транспортни средства),
 • Закупуване, строителство, модернизиране на недвижими дълготрайни материални активи, Закупуване на селскостопански животни,
 • Закупуване на земя за земеделска дейност,
 • Създаване и/или презасаждане, и/или възстановяване на трайни насаждения.

Финансови условия

 • Общ размер на помощта 25 000 евро на бенефициент.
 • Първо плащане – до 12 500 евро след одобрение на молбата за подкрепа;
 • Второ плащане – изплаща се до 12 500 евро само при коректно изпълнение на заложение в БП дейности;

Очакван резултат

Да се подпомогне създаването на стопанства на млади фермери посредством подмярка 6.1.

Изгледайте видеото за да получите подробна информация! Можете да посетите и страницата на Програма за развитие на селските райони.

Ако това видео ви е било полезно и имате допълнителни въпроси относно възможностите за кандидатстване по евпропейски проекти можете да са свържете с нашия експерт Таня Илиева на сайта tanya.bg.

За Автора - Таня Илиева

Ако имате бизнес или искате да стартирате бизнес, моята мисия е да ви покажа най-краткия път до европейското финансиране и да преведа за вас на разбираем език възможностите да получите пари за своите идеи. За мен е важно да подпомагам бизнеса и бъда неговото свързващо звено с европейските програми. Аз ви предлагам – персонална консултация, подготовка и управление на вашите успешни проекти. Вече 17 години работя в сферата на проектното финансиране като консултант в разработване и управление на проекти за бизнеса и администрацията. Оценител съм в 15 европейските програми, оценила съм над 1500 проекта на обща стойност над 150 000 000 евро. Притежавам 7-годишен опит като финансов контрольор и одобрявам разходи, извършени по проекти от бизнеса и администрацията. Одобрила съм разходи за над 10 000 000 евро в 200 международни проекта. В момента съм главен консултант към Секретарията на Програма УРБАКТ към Европейската Комисия в Париж и отговарям за оценка на проекти, които касаят развитието на малкия и среден бизнес, научните изследвания, иновациите, икономика базирана на знанието в целия Европейски съюз.

2 Comments

 • Евгени March 26, 2017 at 11:36 am

  Желая да участвам за водоем . Чрез ,който да отглеждам риба и да се ползва и като платен водоем за риболов . Какво трябва да направя и как да разбера дали в близост до мен има такъв ? Моля ако можете някак да помогнете споделете ми на Емел адреса . Защото искам да помогна за популацията на рибите . Обичам риболова и бих се занимавал с Любов към това занимание

  • Георги Михов April 2, 2017 at 6:49 pm

   Отговор: Благодаря за запитването! Бих могла да ви дам конкретни разяснения след като се запозная в детайли с вашия случай. За целта е необходимо да се запишете на консултация през моя сайт: http://www.tanya.bg
   Таня Илиева

Остави коментар

You must be logged in to post a comment.