logo

Какво представлява Програмата за развитие на селските райони (ПРСР)?

Програмата за развитие на селските райони финансира проекти с цел подобряване на конкурентоспособността на предприятията от:

  • от селското стопанство;
  • горското стопанство;
  • хранително-вкусовата промишленост;

Програмата също така финансира проекти за:

  • подпомагане на икономиката и качеството на живот в селските райони;
  • помощ за опазване на околната среда;

Кои райони са селски?

Селски райони са области, които не са урбанизирани. Те са с ниска гъстота на населението и обикновено голяма част от земята е заета със селското стопанство.

У нас от общо 265 общини, 232 са селски райони. Тук можете да намерите списък на селските общини и да проверите вашата фирма или имот дали се намира в така община.

Бюджет на ПРСР

Бюджета за целия период на програмата е 1 000 000 000 евро, за инвестиции в проекти и предприятия, които са на територията на селски общини.

Изгледайте видеото за да получите подробна информация! Можете да посетите и страницата на Програма за развитие на селските райони.

Ако това видео ви е било полезно и имате допълнителни въпроси относно възможностите за кандидатстване по евпропейски проекти можете да са свържете с нашия експерт Таня Илиева на сайта tanya.bg.

За Автора - Таня Илиева

Ако имате бизнес или искате да стартирате бизнес, моята мисия е да ви покажа най-краткия път до европейското финансиране и да преведа за вас на разбираем език възможностите да получите пари за своите идеи. За мен е важно да подпомагам бизнеса и бъда неговото свързващо звено с европейските програми. Аз ви предлагам – персонална консултация, подготовка и управление на вашите успешни проекти. Вече 17 години работя в сферата на проектното финансиране като консултант в разработване и управление на проекти за бизнеса и администрацията. Оценител съм в 15 европейските програми, оценила съм над 1500 проекта на обща стойност над 150 000 000 евро. Притежавам 7-годишен опит като финансов контрольор и одобрявам разходи, извършени по проекти от бизнеса и администрацията. Одобрила съм разходи за над 10 000 000 евро в 200 международни проекта. В момента съм главен консултант към Секретарията на Програма УРБАКТ към Европейската Комисия в Париж и отговарям за оценка на проекти, които касаят развитието на малкия и среден бизнес, научните изследвания, иновациите, икономика базирана на знанието в целия Европейски съюз.

No Comments

Остави коментар

You must be logged in to post a comment.