logo

Майчино и детско здраве

Грижата за здравето на детето започва още от зачеването му.

Любов и осъзната грижа още по време на бремеността. това е важно за правилното физическо и емоционално развитие на детето. Отговорното решение да създадеш дете и отговорното поведение по време на бремеността са първата стъпка.

Днес много момичета забременяват случайно и твърде рано. Последствията са аборти, често водещи до репродуктивни проблеми, изоставени деца и бебета отглеждани от 13-14 годишни майки.

Грижата по време на бремеността води до по-добро здраве за бебето и по-уверена майка.

Здравните грижи по време на бремеността намаляват риска от проблеми за детето в този най-ранен етап от неговото развитие и помагат на майката да съхрани своето здраве.

Хиляди жени от маргинализирани социални групи изобщо не посещават лекарски кабинет преди раждането. Много бъдещи майки в отдалечени населени места не получават адекватна грижа. Поради липса на информация хиляди неосигурени жени пропускат платения от държавата един медицински преглед по време на бремеността.

Адекватната помощ за майката осигурява подходяща грижа за бебето.

В първите месеци след раждането, майката има нужда от подкрепа в грижите за детето. Най-полезна е патронажната сестра или акушерка, която посещава дома на семейството, следи развитието на новороденото и показва на място на родителите как да се грижат за него.

От първия ден здравето на бебето трябва да бъде следено от педиатър.

Държавата плаща здравните осигуровки на всички деца до 18 годишна възраст. Независимо от социалното положение на семейството всяко дете има право на здравни грижи. Ангажимент на родителите е веднага след раждането да изберат личен лекар.

Въпреки, че би трябвало да имат гарантирани здравни грижи много деца в планински или изолирани населени места на практика не ги получават, защота най-близкия лекар е на десетки километри.

Малки стъпки към голямата промяна

Говорета с децата за сексуалността. Научете ги да подхождат отговорно

Здравето е и въпрос на начин на живот – здравословно хранене, физическа активност, отношение към природата, демонстрирани чрез личен пример.

Национална мрежа за децата e мрежа от български граждански организации, които работят с и за деца и семейства. Ние обединяваме усилията на 130 организации, които ежедневно допринасят за подобряване на живота на български деца, живеещи в риск. Само за последните 3 години с общи усилия ние сме успели да: - Подпомогнем за лечението и развитието на над 1700 деца с увреждания и повече от 6000 деца в риск (от насилие, трафик, и др.) и техните семейства; - Допринесем за подобряване на образованието на повече от 22 000 деца, подпомагайки по този начин повече от 11 000 български семейства в нужда; - Подкрепим пряко над 1500 деца в домове да за деца (повече от 1/5 от всички деца в домове)

No Comments

Остави коментар

You must be logged in to post a comment.