Национална Мрежа за Децата

Национална мрежа за децата e мрежа от български граждански организации, които работят с и за деца и семейства. Ние обединяваме усилията на 130 организации, които ежедневно допринасят за подобряване на живота на български деца, живеещи в риск. Само за последните 3 години с общи усилия ние сме успели да:

– Подпомогнем за лечението и развитието на над 1700 деца с увреждания и повече от 6000 деца в риск (от насилие, трафик, и др.) и техните семейства;

– Допринесем за подобряване на образованието на повече от 22 000 деца, подпомагайки по този начин повече от 11 000 български семейства в нужда;

– Подкрепим пряко над 1500 деца в домове да за деца (повече от 1/5 от всички деца в домове)