Стимуланти в момента употребяват почти всички подрастващи, това сочат данни на Националния фокусен център. Амфетамините, мета амфетамините и кокаинът са изключително лесно достъпни и много необходими на хората днес, за да намерят външен начин, по който да се справят с напрегнатото ежедневие, казват специалисти. А зависимостта към тях се изгражда много бързо.

Младите пържат мозъците си с нова синтетична дрога

“Черната звезда” е названието, под което става известна най-новата синтетична дрога през последните години. За нейния ефект можем да кажем, че прилича силно на този на кокаина. Продава се както стрита на прах, така и на хапчета.

Най-големите предимствата, които зависимите намират в този вид стимулант, са две – първо, “вълшебното хапче” върви по 30-тина лева за грам и, второ, ефектът от него продължава повече от 12 часа. За сравнение, грам кокаин в чист вид трудно може да бъде намерен за по-малко от 150 лв., като действието му не продължава повече от 4 часа и то при редовна употреба.

Справянето с проблема е напълно възможно

Многобройни са примерите, при които млади хора, затънали в блатото на наркотиците, са успели да излязат от там с помощта на специалисти, на приятели и семейство и най-вече – благодарение на собствената си воля за по-добър начин на живот.

Добър пример и мотиватор за промяна са и историите на известни хора – любимци на младите и подрастващите, които са се справили със своите проблеми с дрогата и не се притесняват да говорят публично за това. Една такава история е тази на Йоан Петров, за която можете да разберете повече в предаването „Преди обед“.

 

Причини и симптоми за употребата на стимуланти

Причините за това един млад човек да започне да злоупотребява със стимуланти са многобройни. Главното влечение обаче идва от факта, че халюцигенът (наркотикът) помага за справянето с напрежението, стреса и проблемите. Зависимият всячески се старае да поддържа съзнанието си в чувство на заблуда и задоволеност, на успокоение и добро настроение, на възбуда.

Общо взето, симптомите са едни и същи и съвсем лесно разпознаваеми. Когато зависимият не си е “взел дозата”, у него може да се наблюдава честа смяна на настроението, потиснатост, неработоспособност, раздразнителност, напрегнатост, тревожност, желание за самоубийство, безпричинно агресивно състояние, неадекватност, изричане на лъжи, прибягване на кражби за осигуряване на поредната доза и др.

А когато приеме стимуланта, той изпада в необяснимо еуфорично състояние, очите му се зачервяват, не може да отговори адекватно на случващото се около него, смее се без причина, говори несвързано и т.н.

Лечение

Началото на всяко лечение е осъзнаването. Зависимият сам трябва да приеме своята болест, да изпита нуждата да се справи с наркотичната зависимост и да потърси професионална помощ. Тук изключително важно е влиянието на близките, приятелите и семейството – по време на целия период по възстановяване, те трябва да бъдат негова духовна и морална опора.

Вторият етап е детоксикацията – или с други думи, справяне със симптомите на абстиненция. Трябва да се има предвид, че така организмът ще се изчисти от вредните вещества, но необходимосттаот тях  не само че остава, но и се засилва.

И тук идва третият етап – справянето с проблема на психологическо ниво. За да се случи това, е нужна много работа с цял екип от професионалисти – лекари, психолози, терапевти и т.н. Като след завършване на лечението, на пациентът се препоръчва периодично да посещава групи за взаимопомощ.

За Автора - Център Жива

Основни принципи - съпричастност, отговорност и конфиденциалност Екипът на "Жива" е с дългогодишен професионален опит в областта на зависимостите. Служителите ни са отговорни, търпеливи и съпричастни в процеса на реализация на програмата, също така са добронамери и решителни, имат възможност да видят проблема от различни страни. Това е начин всеки пациент да получава най-подходящ и гъвкав план за промяна. „Жива–насока в живота” е програма за психо-социална рехабилитация на хора с психични и поведенчески разстройства, вследствие употребата на психо-активни вещества. Тя е съвкупност от терапевтични интервенции и грижа, които подпомагат биопсихо-социалното функциониране на участниците в нея и последващото им реинтегриране в обществото. Целта е да бъдат подобрени възможностите и уменията на пациентите за постигане на независим начин на живот. Терапевтичният модел на Change & Grow® е методологично структуриран според критерии и процедури, предварително зададени като натовареност и времеви периоди за реализиране на определени задачи.

No Comments

Остави коментар

You must be logged in to post a comment.