logo

Първите 7 години образование са решаващи за изграждането на всяка личност

  • Не достатъчно места в детските ясли и градини лишават деца от образование.
  • Липса на детски градини в малките градове.
  • Неподходящи условия в някои от тях.
  • Бедност.
  • Маргинализация.
  • Назаинтересованост.

Различни са причините много деца да не посещават детски ясли и градини.

Родителите и най-близките му хора подкрепят детето в ранното му развите чрез подходяща среда, игри и занимания. Детските заведения дават възможност най-малките да се научат рано да общуват с деца, да уважават другите и да отстояват себе си. За определени социални и етнически групи детските ясли и градини могат да се окажат единствена възможност да излязат от изолацията, да научат български достатъчно добре, за да започнат училище при равни условия със съучениците си.

Пропуските през първите 7 години се плащат по-скъпо след това.

Лишаването от тази възможност затвърждава маргинализацията и обрича всяко следващо поколение от уязвимите общности на безработица, бедност и изолация от обществото.

Липсата на възможност за адекватно развитие в най-ранните години пречи на много деца да развият истинския си потенциал.

Инвестицията в ранно детско развитие се връща на обществото многократно.

Всеки инвестиран лев в развитието на децата днес ще спести в бъдеще на държавата милиони от пропуснати ползи и разходи.

Малки стъпки към голяма промяна

  • Покажете света на децата си. Най-добре чрез игра.
  • Личния пример е изключително важен за развитието на децата.
  • Не оставайте безразлични ако познавате дете, което не ходи на училище.

Повече можета да научите от страницата на Национална Мрежа за Децата.

 

Национална мрежа за децата e мрежа от български граждански организации, които работят с и за деца и семейства. Ние обединяваме усилията на 130 организации, които ежедневно допринасят за подобряване на живота на български деца, живеещи в риск. Само за последните 3 години с общи усилия ние сме успели да: - Подпомогнем за лечението и развитието на над 1700 деца с увреждания и повече от 6000 деца в риск (от насилие, трафик, и др.) и техните семейства; - Допринесем за подобряване на образованието на повече от 22 000 деца, подпомагайки по този начин повече от 11 000 български семейства в нужда; - Подкрепим пряко над 1500 деца в домове да за деца (повече от 1/5 от всички деца в домове)

No Comments

Остави коментар

You must be logged in to post a comment.