165 views
В това видео ще ви запознаем със счетоводно отчитане на покупката на ДМА - дълготрайни материални активи при формиране на цена на придобиване
Playlists : колеж

За Автора - Георги Михов

No Comments

Остави коментар

You must be logged in to post a comment.