126 views
Гломерулонефрит представлява двустранно дифузно негнойно възпалително заболяване на гломерулите (бъбречните телца). Те са бъбречни заболявания с имунна генеза. При тях засягането на гломерулите е първична и основна проява на заболяването. Обикновено първичните гломерулонефрити протичат с дифузно засягане на гломерулите – над 80% от бъбречните телца са засегнати. При вторичните гломерулонефрити бъбречните телца се увреждат в хода на друго заболяване (системен лупус еритематодес, захарен диабет , амилоидоза , нодозен полиартериит, бактериален ендокардит и др.). Отпадането на функцията на увредените гломерули вследствие развитието на дифузна нефросклероза води до хронична бъбречна недостатъчност.
Playlists : zdrave-bg

За Автора - Георги Михов

No Comments

Остави коментар

You must be logged in to post a comment.