718 views
Глистите представлява кръгъл червей с вретеновидна форма, разделно полов. Мъжкият паразит е дълъг 15-20 см, женският – 20-40 см. Опашният край на мъжкия е подвит, а на женския е заострен. Глистите (аскариди) живеят в тънките черва на човека. Полово зрелият женски паразит за едно денонощие отделя 200 000 кафяви яйца. Те попадат с фекалиите в почвата и при подходящи условия (температура от 12 до 350 С, обилна влага и достъп на кислород) доузряват за около 3 седмици и стават заразни. При нашите географски и климатични особености глистите остават живи в продължение на 5-7 години в почвата. В България най-благоприятни условия за поддържането на жизнения цикъл на паразита са планинските и полупланинските местности на страната. Най-много засегнатите райони са Кърджали, Смолян, Благоевград, Търговище. В равнинните полета на България заболяването не се среща, защото високите температури през летните месеци убиват яйцата на паразита в почвата. Такива са Тракийската низина, Добруджа и Дунавската равнина
Playlists : zdrave-bg

За Автора - Георги Михов

No Comments

Остави коментар

You must be logged in to post a comment.