30 views
В тво видео ще ви представим договаряне, получаване и осчетоводяване на краткосрочен заем и погасяване на първата му вноска.
Playlists : колеж

За Автора - Георги Михов

No Comments

Остави коментар

You must be logged in to post a comment.