как документи преводи и легализяция

Как се легализира диплома? Днес ще се запознаем с това как се легализират дипломи за средно или висше образование за чужбина. За да се легализира една диплома трябва да бъде подготвена по следния начин: дипломата трябва да е ксерокопие и да се направи нотариална заверка копие вярно с оригинала при нотариус. След като нотариуса ви Прочети повече …

как документи преводи и легализяция

Как се легализира свидетелство за съдимост? Днес ще се запознаем с това как се легализират документи издадени от съд или нотариус. В тази категория попадат – свидетелство за съдимост, нотариално заверени пълномощни, декларация за съгласие и нотариален акт. Свидетелство за съдимост трябва да е в оригинал. с 2 мастилени подписа. задължително трябва да е валидно Прочети повече …

как документи преводи и легализяция

Как се легализират документи, издадени в чужбина? Днес ще се запознаем с това как се легализират документи издадени в чужбина. За да се легализира документ: издаден от държава сключила Хагската конвенция той трябва задължително да има държавен печат наречен апостил. Апостила съдържа 10 точки в които служители на държавата удостоверяват истиността на подписите на лицата подписали Прочети повече …

Какво е апостил

Апостил се използва за удостоверяване на документи за страни по Хагската конвенция. Представлява специален печат за заверка / легализация. Притежаващите апостил документи се освобождават от всякаква допълнителна форма на легализация в държавите, които са страни по Хагската конвенция от 1961 г. Вижте всички страна по Хагската конвенция.

Какво урежда Хагската конвенция

Конвенцията определяне оформяне на публични документи документи, предназначени за ползване в чужбина. Това специфично оформяне се поставя като печат върху самия документ или в приложение към него и се нарича апостил.

Употребата на апостил като форма на легализация на документи се регламентира от Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, подписана в Хага на 5 октомври 1961 г. За България Хагската конвенция влиза в сила на 30 април 2001 г.

Видове документи подлежащи на заверка

Компетентните органи оторизирани да поставят апостил върху българските публични актове, са:

 1. документите за гражданско състояние, издадени от общините;
 2. удостоверения, сертификати, лицензи и други издадени от министерства, държавни агенции и комисии;
 3. документи на НОИ, НСИ и други.
 • МОН – заверява дипломи за образование и придобита правоспособност правоспособност.

Оформяне

Както вече споменахме оформянето на апостила е строго определено от Хагската конвенция. представлява квадратен печат със страна най-малко 9 см. Задъжитло условие е заглавието на апостила да бъде на френски  Apostille (Convention de la Haye du 5 octobre 1961). Апостилът може да се състави както на английски или френски, така и на националния език на издаващата държавата. В повечето случаи се изпозва два ези – френски и официалния език издаващата държава.

Всеки апостил трябва да притежава следните задължителни реквизити:

 • име на издаващата държавата;
 • имена на лицата, подписали документа;
 • длъжност на лицата, подписали документа;
 • наименование и печат на издаващото учреждението;
 • наименование на града на издаване;
 • дата на поставяне;
 • име на издаващия органа;
 • номер;
 • печат на издаващото учреждение;
 • подпис на длъжностното лице;