ytong

Xella International GmbH е една от най-голeмите компании на немския и европейския пазар за строителни материали. Седалището на фирмата се намира в Дуисбург, Германия. От март 2008 г. Xella International GmbH, е част от немския консорциум PAI partners and Goldman Sachs Capital partners.

Визия
Идеята на XELLA е създаването под един покрив една широка структура на предлагане на всички видове строителни материали с изключение на тухлите, с цел пълно покриване на съвременните изисквания на пазара на строителни материали.

Продукти

Под името XELLA се обединяват следните търговски марки:

– Автоклавен клетъчен бетон YTONG;
– Варопясъчни изделия под новата марка Silka;
– Строителни системи с марка Hebel;
– Пожарозащитни плоскости Aestuver;
– Системи за сухо строителство Fermacell;
– Топлоизолационна система YTONG Multipor;
– Вар и варови продукти с марка Fels.