ytong

Xella International GmbH е една от най-голeмите компании на немския и европейския пазар за строителни материали. Седалището на фирмата се намира в Дуисбург, Германия. От март 2008 г. Xella International GmbH, е част от немския консорциум PAI partners and Goldman Sachs Capital partners. Визия Идеята на XELLA е създаването под един покрив една широка структура на предлагане на всички видове строителни материали с изключение на тухлите, с цел пълно покриване на съвременните изисквания на пазара на строителни материали. Продукти Под името XELLA се обединяват следните търговски марки: – Автоклавен клетъчен бетон YTONG; – Варопясъчни изделия под новата марка Silka; – Строителни системи с марка Hebel; – Пожарозащитни плоскости Aestuver; – Системи за сухо строителство Fermacell; – Топлоизолационна система YTONG Multipor; – Вар и варови продукти с марка Fels.