logo

Европейско финансиране за централна и местна власт?

Финансирането на публични организации като министерства, държавни агенции, области и общини е с най-голям приоритет в евръпеъското финансиране. Това е разбираемо тъй като публичните институции, се ползват с най-голямо доверие и играят ролята на гарант за публичните европейски пари.  Също така публичните организации отговорят за големите обществени проекти като транспорт, сигурност, безопасност, природни ресурси и тяхно право и отговорност е да ги поддържат с публични средства, каквито са и европейските средства.

Най-важните въпроси преди да започнете работа по проект за европейси пари

  1. За какво ви трябват пари? – това са бенефициентите, които са най-подготвени от всички да кандидатстват по европейски проекти. Общините обикновенно имат набор от идейни дори работни проекти готови за финансиране.
  2. Колко пари ви трябват? – по този въпрос обикновенно общините са добре подготвени.
  3. Кой е екипът за управление на проекта? – тук обикновенно възникват първите проблеми. В общините има недостиг от опитни кадри, които да работят в екипите за управление и отчитане на проекта.
  4. Партньорство с други общини от страната и европа – за съжаление все още се наблюдава слабо присъствие на българските общини в партньорски проекти на европейско ниво.

За подробна информация по тези въпроси изгледайте видеото!

Ако това видео ви е било полезно и имате допълнителни въпроси относно възможностите за кандидатстване по евпропейски проекти можете да са свържете с нашия експерт Таня Илиева на сайта tanya.bg.

За Автора - Таня Илиева

Ако имате бизнес или искате да стартирате бизнес, моята мисия е да ви покажа най-краткия път до европейското финансиране и да преведа за вас на разбираем език възможностите да получите пари за своите идеи. За мен е важно да подпомагам бизнеса и бъда неговото свързващо звено с европейските програми. Аз ви предлагам – персонална консултация, подготовка и управление на вашите успешни проекти. Вече 17 години работя в сферата на проектното финансиране като консултант в разработване и управление на проекти за бизнеса и администрацията. Оценител съм в 15 европейските програми, оценила съм над 1500 проекта на обща стойност над 150 000 000 евро. Притежавам 7-годишен опит като финансов контрольор и одобрявам разходи, извършени по проекти от бизнеса и администрацията. Одобрила съм разходи за над 10 000 000 евро в 200 международни проекта. В момента съм главен консултант към Секретарията на Програма УРБАКТ към Европейската Комисия в Париж и отговарям за оценка на проекти, които касаят развитието на малкия и среден бизнес, научните изследвания, иновациите, икономика базирана на знанието в целия Европейски съюз.

No Comments

Остави коментар

You must be logged in to post a comment.