karoll


Междуфирмена задлъжнялост

Днес ще говорим за междуфирмената задлъжнялост. Това е основна пречка за развитието на бизнеса. Всяка трета фирма в България има предросрочно задължение към друго дружество.  Много мениджъри избягват  проблема за междуфирмената задлъжнялост, уповавайки се на тезата, че познават клиентите си и се справят с вземанията си. Това не е сериозна основа за развитието на бизнес. Нека да обърнем внимание на първото твърдение- ние нямаме проблем с вземанията си. Замисля ли сте се, че това твърдение се отнася за минали периоди? Няма гаранция, че няма да се появи в бъдещето. Краткосрочните вземания са уязвима част от баланса на фирмата.

Неплатежноспособността е нараснала в световен мащаб през последните 10 години. В случай на загуби, мислите ли, че можете да постигнете преначертаните си цели за вашия бизнес. Нека се спрем на второто твърдение, което гласи, че познаваме клиентите си и знаем, че всичко ще бъде наред. Но да обърнем внимание на следните факти. Неплатежноспособността се появява изведнъж. Неблагоприятните събития често биват прикривани от фирмите и може да мине време преди да разберете, че тяхното финансово състояние се е влошило. За щастие има начин, който ще ви помогне да се справите с тези проблеми на междуфирмена задлъжнялост, така наречения застраховането на кредитния риск.

Справяне с междуфирмената задлъжнялост

Един от най-сигурните начини за справяне с междуфирмената задлъжнялост е застраховането и покриване на риска от страна на контрагентите. Този вид застраховане е предназначен за компании в областта на производството, услугите и търговията. Ползите за клиентите при сключване на тези застраховки са възможност да се работи на неотложно плащане без риск от неплащане, възможност на компаниите да планират своите печалби, увеличаване на продажбите и навлизане в нови пазари чрез предлагане на услугата отложено плащане. Освен това застаховката на вземанията увеличава и кредитния рейтинг на компанията .

Ако това видео ви е било интересно и имате желание да научите повече за справяне с междуфирмената задлъжнялост посетете сайта на karoll!

За Автора - karoll

Карол Стандарт е лицензиран застрахователен брокер и осигурителен посредник с над десетгодишна история и мрежа от офиси в над 35 населени места в България. Благодарение на това широко присъствие и като част от финансова група Карол, ние имаме на своя страна изключително ценни познания за финансовия и застрахователния пазар в страната, техните насоки, възможности и рискове. Този опит използваме ежедневно в защита на интересите на нашите клиенти. Брокерът предлага продуктите на утвърдени застрахователни, пенсионноосигурителни и здравноосигурителни компании в България, но същевременно най-често е сред първите партньори на нови за нашия пазар дружества. С професионализма си ние, експертите на Карол Стандарт, Ви помагаме да се ориентирате най-адекватно сред съществуващите застрахователни продукти и осигурителни схеми, а когато е необходимо дори сме готови да участваме в създаването на нови, за да защитим напълно Вашите интереси.

No Comments

Остави коментар

You must be logged in to post a comment.