logo

Как да се информираме за европейски проекти?

Един от митовете за европейските проекти гласи, че информацията не е публична и е скрита за хората. Това абсолютно не е вярно тъй като в интернет се съдържа цялата информация която ви трябва. Ще ви дам сайта които можете да следите всеки ден и да бъдете информирани:

  1. www.eufunds.bg – единен информационен портал за структорните фондове на ЕС.
  2. www. eumis2020.government.bg – информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020.

Ако тази статия ви е била полезна и имате нужда от консултация относно финансиранията на ЕС можете да потърсия нашия експерт Таня Илиева.

За Автора - Таня Илиева

Ако имате бизнес или искате да стартирате бизнес, моята мисия е да ви покажа най-краткия път до европейското финансиране и да преведа за вас на разбираем език възможностите да получите пари за своите идеи. За мен е важно да подпомагам бизнеса и бъда неговото свързващо звено с европейските програми. Аз ви предлагам – персонална консултация, подготовка и управление на вашите успешни проекти. Вече 17 години работя в сферата на проектното финансиране като консултант в разработване и управление на проекти за бизнеса и администрацията. Оценител съм в 15 европейските програми, оценила съм над 1500 проекта на обща стойност над 150 000 000 евро. Притежавам 7-годишен опит като финансов контрольор и одобрявам разходи, извършени по проекти от бизнеса и администрацията. Одобрила съм разходи за над 10 000 000 евро в 200 международни проекта. В момента съм главен консултант към Секретарията на Програма УРБАКТ към Европейската Комисия в Париж и отговарям за оценка на проекти, които касаят развитието на малкия и среден бизнес, научните изследвания, иновациите, икономика базирана на знанието в целия Европейски съюз.

2 Comments

  • Angel June 30, 2016 at 9:53 am

    Как мога да се свържа с вашият консултант г-жа Илиева?

    • Георги Михов July 1, 2016 at 4:00 pm

      Здравейте, можете да се свържете с нашия експерт Таня Илиева на e-mail – office@tanya.bg

Остави коментар

You must be logged in to post a comment.