banner

Вижте всички уроци по пиано на adelinapiano.com

Трайност на тонове

Музиката се състои от къси и дълги тонове, които се изписват чрез нотите. Комбинирането на нотите в определени структури се нарича ритъм. При тези структури се използват следните нотни трайности: цяла нота, която има овална форма и съдържа 4 времена. Тогава броим 1,2,3,4. Следващата нотна стойност се нарича половин нота. Прилича на цялата нота, но има отвесна черта и е равна на 2 времена. Затова броим 1,2. Следващата по трайност нота се нарича четвъртина. По външен вид тя се различава от половината нота по това, че е запълнена. Тя съдържа в себе си едно време. Следва осмина, която е половин време. Две осмини са равни на една четвъртина. Обикновено когато се пишат две осмини, те изглеждат по следния начин:/Приложение 1B/Ако са повече от 2, те също могат да се свържат с общо ребро отгоре. Когато имаме една осминка, рисуваме запълнен овал с отвесна черта и камшиче. Да обобщим:

  • една цяла нота е равна на две половини
  • две половини ноти са равни на 4 четвъртини
  • 4 четвъртини са равни на 8 осмини ноти.

Такт

Тези нотни трайности се разполагат в тактове/приложение 2А/. Между тактовете има тактови черти. Основно правило е, че накрая на всяко произведение се поставят 2 тактови черти. Тези знаци обозначават края на произведението. Такт е част от произведението, която съдържа определен брой времена. Този брой се определя от размера. Той се поставя в началото на петолинието, след ключа.

/приложение 2B/Забелязваме, че размера се състои от 2 цифри. Горната цифра обозначава колко времена имаме в такта. Долната цифра определя коя нотна трайност ще ползваме за 1 време. Говорим за четвъртини, когато долната цифра е 4 и за осмини, когато долната цифра е 8.

/приложение 2C/ Най- често използваният размер е 4/4. Това означава, че имаме по 4 времена във всеки такт и всяко време е равно на четвъртина. Не е задължително да има само четвъртини във всеки такт, а е важно да има просто ноти със стойност четвъртини на такт. С вас ще разгледаме няколко варианта. Може да имаме 4 четвъртини, 2 половини, 8 осмини, а може да имаме и цяла нота, която е равна на 4 времена.

/приложение 2D/Друг разпространен размер е 3/4 . Припомням, че горната цифра е броят на времената в такта. В случая 3 е долната цифра, която съдържа нотна стойност равна на 1 време- четвъртина. При този размер всеки такт ще се състои от 3 времена и всяко време ще се равнява на четвъртина. Не е задължително да имаме само четвъртини във всеки такт. Може да имаме 3 четвъртини, половина и четвъртина, 6 осмини,  а може да имаме и половина с точка.

/приложение 2Е/Точката се използва, когато искаме да удължим нотата с половината от нейната стойност. В случая половината нота е равна на 2 времена. Точката прибавя половината от нейната стойност, тоест 1 време и нотата става равна на 3 времена. Нека да разгледаме друг пример. Цяла нота с точка е равна на 4 времена. Точката прибавя половината на 4, което означава 2. И така, цяла нота с точка е равна на 6 времена.

/приложение 2F/Ще разгледаме още един размер- 2/4. В този случай ще имаме по 2 времена във всеки такт и всяко време ще се равнява на четвъртина. Виждаме, че някои от нотните стойности могат да бъдат използвани в този размер. Тук ще Ви обърна внимание на една ритмична фигура, която се използва често в музиката четвъртина с точка и осмина. Запомнете, че тя е равна на две времена.

За да усвоите добре нотните трайности и размерите, за които говорихме досега, съм Ви подготвила две упражнения, които можете да изтеглите от файла под видеото.

Първото от тях се състои в това да напишете по една нота сол във всеки такт. Липсващата нота трябва да е с такава трайност, че сбора от трайностите на всички ноти в такта да е равен на 2 четвъртини/за размер 2/4/, 3 четвъртини/за размер 3/4/ и 4 четвъртини/за размер 4/4/. Ще Ви подскажа, че липсващата нота в първия такт е половина. Опитайте се да изсвирите написаното, като не забравяте да броите на глас.

Второто упражнение е да разделите нотите с тактови черти като всеки такт трябва да съдържа толкова времена, колкото са посочени в размера. Едно от основните правила, които е хубаво да запомните е, че всички тактове след дадения размер трябва да имат еднакъв брой времена. След това се опитайте да го изсвирите ритмично.

Ако това видео ви е било полезно разгледайте всички уроци на Аделина на сайта www.adelinapiano.com

За Автора - Аделина Христова

Тя се казва Аделина. И нейният живот е музиката. Завършва Национално училище за музикално и сценично изкуство „Проф. Панчо Владигеров”, гр. Бургас, в класа по пиано на Елена Пеева. Докато учи не губи време и печели награди от редица конкурси за млади пианисти в страната и чужбина. Съвсем млада става солист на Бургаска Филхармония. В нейно лице музикалното училище намира активен участник в празничните и благотворителни концерти. Музикалното ѝ развитие продължава в Инструменталния факултет на Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”, гр. София при Проф. Стела Димитрова-Майсторова. Следващите четири години са наситени с участия в концерти и майсторски класове, Щатният оркестър към Академията я кани за солист. Фестивалът “Pianissimo” е едно от ярките места където се изявява. Интересен факт от професионалната ѝ автобиография е очевидния афинитет към камерната музика, където незабравими остават участията ѝ в клавирни дуа, триа и квартети. Музикалната педагогическа магистратура с профил пиано закономерно бива придобита в Софийски Университет „Св. Св. Климент Охридски”. Днес, на нейните умения като педагог се осланят както професионалисти, така и напълно обикновени хора завладени от магията на музиката и желаещи да усвоят тайните ѝ.

No Comments

Остави коментар

You must be logged in to post a comment.