logo

Какво представлява Оперативна Програма “Иновации и конкуретноспособност”

ОП “иновоции и конкуретноспособност” отпуска пари за разработване и внедряване на нови продукти, процеси и бизнес модели в иновативни предприятия насърчаване на инвестициите в НИРД (научноизследователска и развойна дейност), включително в партньорство с научноизследователски организации и други предприятия с цел засилване на сътрудничеството между бизнеса и научните среди насърчаване развитието на съвместни инициативи за изследвания и иновации подкрепа за иновативни стартиращи предприятия.

Какъв тип разходи са допустими при кандидастване със стартиращо предприятие?

 • Изследвания в предприятието – проучване, придобиване и прилагане на резултати от научни изследвания, технологии, ноу -хау, непатентовани открития, права по Интелектуална собсвеност.
 • Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии,; – тествания, изпитвания измервания
 • Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА).
 • Разходи за услуги.
 • Оперативни разходи.
 • Отпускат се максимум до 200 000 евро за проект

Изгледайте видеото, за да получите подробна информация! Можете да посетите и страницата на ОП “Иновации и конкурентноспособност”.

Ако това видео ви е било полезно и имате допълнителни въпроси относно възможностите за кандидатстване по евпропейски проекти можете да са свържете с нашия експерт Таня Илиева на сайта tanya.bg.

За Автора - Таня Илиева

Ако имате бизнес или искате да стартирате бизнес, моята мисия е да ви покажа най-краткия път до европейското финансиране и да преведа за вас на разбираем език възможностите да получите пари за своите идеи. За мен е важно да подпомагам бизнеса и бъда неговото свързващо звено с европейските програми. Аз ви предлагам – персонална консултация, подготовка и управление на вашите успешни проекти. Вече 17 години работя в сферата на проектното финансиране като консултант в разработване и управление на проекти за бизнеса и администрацията. Оценител съм в 15 европейските програми, оценила съм над 1500 проекта на обща стойност над 150 000 000 евро. Притежавам 7-годишен опит като финансов контрольор и одобрявам разходи, извършени по проекти от бизнеса и администрацията. Одобрила съм разходи за над 10 000 000 евро в 200 международни проекта. В момента съм главен консултант към Секретарията на Програма УРБАКТ към Европейската Комисия в Париж и отговарям за оценка на проекти, които касаят развитието на малкия и среден бизнес, научните изследвания, иновациите, икономика базирана на знанието в целия Европейски съюз.

2 Comments

 • Todor September 8, 2016 at 10:58 am

  Kakwa e garanciqta , che nqma da mi otkradnite ideite isled tova vie da gi realizirate ,…

  • Георги Михов September 10, 2016 at 9:05 am

   Целта на нашия сайт е да ви информира за възможностите. На база на тази информация вие бихте могли да кандидатствате директно или да възложите проекта на консултант. Това вече е въпрос на личен избор.

Остави коментар

You must be logged in to post a comment.