как инфлация акции

[the_ad id=”5329″] Как инфлацията изяжда нашите спестявания? През 2000 г. сме можели да си закупим продукти, услуги и имоти на два пъти по-малко пари отколкото можем да ги закупим днес. Ако инфлацията продължава да расте със същия темп, през 2040 г. ще са ни нужни 3 пъти повече пари, за да живеем по абсолютно същия Прочети повече …

инвестирам трейдър как

Как да бъдем рационални? Вашето подсъзнание представлява огромна колекция от мисли и виждания, които са базирани на всичко което е минавало през главата ви през целия ви съзнателен живот. Тези мисли представляват кратки програмки, които подават информация за това как да реагирате всеки път когато се налага да вземете решение. Има още един много важен елемент, Прочети повече …

как намалим данъци

Как легално да намалим данъците си? В днешното видео ще си говорим за данъци и как може да бъдат спестени при това напълно легално 🙂 Застраховка живот Един от начините е така наречената застраховка живот. През 2014 година беше отчетен засилен интерес към този продукт. Физическите лица имат право на 10 % данъчна преференция от годишните Прочети повече …

как финансова стабилност

Как да запазим финансова стабилност при бедствия? Застраховка на имущество Ще запомним лятото на 2014 година с бедствията- наводненията във Варна, градушката в София. Тези катакизми унищожиха много имущества и накараха хората да съжаляват, че не са си направили застраховка. Затова ще ви дадем няколко съвета за застраховане при такива случаи. Първият от тях е Прочети повече …

как справим междуфирмена задлъжнялост

Междуфирмена задлъжнялост Днес ще говорим за междуфирмената задлъжнялост. Това е основна пречка за развитието на бизнеса. Всяка трета фирма в България има предросрочно задължение към друго дружество.  Много мениджъри избягват  проблема за междуфирмената задлъжнялост, уповавайки се на тезата, че познават клиентите си и се справят с вземанията си. Това не е сериозна основа за развитието на Прочети повече …

Какво представялава инвестирането?

Всяка една инвестиция представлява влагане на пари (или друг ресурс като време) в очакване на някаква полза в бъдеще.

Във финансовите среди тази полза са нарича доходност. Тази възвръщаемост може да се състои от капиталова печалба и/или инвестиционен доход, включително дивиденти, лихви, доходи от наем и др.

Инвеститорите обикновено очакват по-висока доходност от по-рискови инвестиции. Финансовите активи варират от:

  • инвестиции с ниска възвръщаемост и сравнително нисък, като например висок клас държавни облигации.
  • инвестиции с висока очаквана доходност и висок риск като инвестиции в биотехнологии и иновации.

За начинаещи инвеститори се препоръчва да влагат парите си в диверсифицирани портфейли. Инвестирането в разнообразни сектори намалява чувствително общия риск.

Типове инвестиции

Хеджиране

Хеджирането е инвестиция позиция, предназначена да компенсира евентуални загуби, която може да бъде направена от дадена инвестиция.

За целите на хеджирането могат да се използват различни финансови инструменти:

  • акции,
  • борсово търгувани фондове,
  • застраховки,
  • форуърдни договори,
  • опции,
  • деривативни продукти,
  • фючърсни договори,
  • и дуги.

Арбитраж

В икономиката арбитраж се нарича възползването то разлика в цената между две или повече пазара.

Спекулации

Спекулация е покупката на даден актив (стоки, продукти или недвижимо имущество) с надеждата, че тя ще увеличи цената си в кратки срокове. На финансовите пазари спекулация се нарича и участието в рискови финансови транзакции в опит да се възползва от краткосрочни колебания в пазарната стойност на търгуемите финансов инструмент.

В повечето случаи спекулантите обръщат малко внимание на фундаменталната стойност на ценната книга и се съсредоточат изцяло върху краткосрочното движението на цените. Спекулациите са особено често срещани в пазарите на акции, облигации, стокови фючърси, валути, изобразително изкуство с колекционерска стойност, недвижими имоти, както и производни.