Подаване на заявление Г2 към търговския регистър – обявяване на годишен финансов отчет по електронен път При подаване на заявления за годишен финансов отчет (ГФО) по електронен път се ползва 50% намаление от държавната такса. За целта обаче, търговецът трябва да притежава квалифициран електронен подпис. По електронен път могат да публикуват годишни отчети и съставителите (счетоводителят, Прочети повече …