как документи преводи и легализяция

Как се легализира диплома? Днес ще се запознаем с това как се легализират дипломи за средно или висше образование за чужбина. За да се легализира една диплома трябва да бъде подготвена по следния начин: дипломата трябва да е ксерокопие и да се направи нотариална заверка копие вярно с оригинала при нотариус. След като нотариуса ви Прочети повече …

как документи преводи и легализяция

Как се легализира свидетелство за съдимост? Днес ще се запознаем с това как се легализират документи издадени от съд или нотариус. В тази категория попадат – свидетелство за съдимост, нотариално заверени пълномощни, декларация за съгласие и нотариален акт. Свидетелство за съдимост трябва да е в оригинал. с 2 мастилени подписа. задължително трябва да е валидно Прочети повече …

как документи преводи и легализяция

Как се легализират документи, издадени в чужбина? Днес ще се запознаем с това как се легализират документи издадени в чужбина. За да се легализира документ: издаден от държава сключила Хагската конвенция той трябва задължително да има държавен печат наречен апостил. Апостила съдържа 10 точки в които служители на държавата удостоверяват истиността на подписите на лицата подписали Прочети повече …

как документи преводи и легализяция

Как се легализират общински документи? Днес ще се запознаем с това как се легализират документи издадени от общината или така наречените общински документи – акт за раждане, удостоверение за брак и семейно положение. За да се легализира един общински документ трябва да се издаде дубликат от общината издала оригинала и след това да се завери Прочети повече …

как документи преводи и легализяция

Как се легализира фирмен документ? Днес ще се запознаем с това как се легализират документи издадени от НАП, НОЙ и фирмени документи от агенцията по вписванията. Това обикновенно са свидетелства, удостоверения, актуални състояния и др. За всички тези документи важи правилото, че те трябва да са в оригинал и да имат мастилени подписи и печати Прочети повече …

как документи преводи и легализяция

Какво е превод – оторизиран и легализиран превод? Има няколко вида писмени преводи – обикновен, оторизиран и легализиран: обикновен – на бял лист или електронен файл. оторизиран – предоставя се на фирмена бланка с подпис на заклет преводач към консулския отдел на външно министерство и печат на фирмата легализиран – заверен от консулския отдел на външно Прочети повече …

ЗАВЕРКА  И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

Всички документи издадени от институции в чужбина трябва да отговарят на определени изисквания, за да бъдат признати в България. Оформянето на документите зависи от това дали държавата издала документа е :

  • страна по Хагската конвенция.
  • между нея и Република България има влязъл в сила и все още действа Договор за правна помощ.
  • не отговаря на нито едно от горните условия.

Аналогична е и режима който се прилага спрямо документи издадени в България, които искате да използвате в чужбина.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТРАНИ ПО ХАГСКАТА КОНВЕНЦИЯ

Когато искате да заверите и легализирате документ издаден в чужбина първо трябва да проверите дали държавата издател на документа е страна по Хагската конвенция. Пълния списък с държавите можете да изтеглите от тук.

Документите издадени от страни по Хагската конвенция, следва да бъдат оформени с апостил, поставен от нейното Министерство на външните работи. След това тези документи трябва да бъдат преведени на български език по един посочени по-долу начини:

  • консулска или дипломатическа служба в държавата по произход на документа;
  • оторизирана от МВнР преводаческа агенция.

Превода  трябва да бъде заверен от сектор „Легализации и заверки” към МВнР. Цената за заверка и легализация варират в зависимост от желаните срокове. Повече информация относно консулските такси можете да намерите на  сайта на МВнР.

ИЗИСКВАНИЯ СТРАНИ, С КОИТО БЪЛГАРИЯ ИМА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА ПРАВНА ПОМОЩ

Документите издадени от тези страни са освободени от апостил. Единственето условие е да носят щемпел на оторизираното в договора за правна помощ ведомство. За да бъде признат документа от българските институции трябва да бъде преведен на български и превода да бъде легализиран.

Вижте страните с които България има подписан договор за правна помощ.

ДЪРЖАВИ БЕЗ ДОГОВОРЕНОСТИ С БЪЛГАРИЯ

Изисква се документите, издадени от държави извън Хагската конвенция и които нямат договор за правна помощ с България, да бъдат заверявани от Министерството на външните работи на издаващата държава. Заверката трябва да бъде легализирана от българското дипломатическо или консулско представителство в тази държава.

Ако в тази държава няма дипломатическо или консулско представителство в издаващата държава документа трябва да бъде легализиран от такова на трета държава акредитирано от България. Следващате стъпка е легализацията да бъде заверена от консулската служба на българското посолство в тази държава.