Подаване на заявление Г2 към търговския регистър – обявяване на годишен финансов отчет по електронен път При подаване на заявления за годишен финансов отчет (ГФО) по електронен път се ползва 50% намаление от държавната такса. За целта обаче, търговецът трябва да притежава квалифициран електронен подпис. По електронен път могат да публикуват годишни отчети и съставителите (счетоводителят, Прочети повече …

На пръв поглед откачането на ремаркето не изглежда толково трудно колкото закачането. Все пак и този процес има своята специфика и е важно да се следват нормите за безопасност. Когато влезнете на паркинга огледайте се за подходящо място за паркиране. Ако е възможно изберете равно повърхност без излишни препятствия около него. След това паркирайте цялата Прочети повече …